Tales from the Black Sea

Mijn nieuwe fotoboek 'Tales from the Black Sea' is verkrijgbaar / New photobook "Tales from the Black Sea" is released.

Reserveer een of meer exemplaren Hier

Over het boek:

Dit grote geografische gebied is altijd een kruispunt geweest tussen Europa en Azië. Van de bruisende bazaars in Trabzon tot de door Rusland bezette stranden van de Krim, en van de mondaine casino's en Olympische faciliteiten van Sotsji tot de ongerepte waterwereld van de Roemeense Donaudelta.

De geschiedenis is hier vaak nog niet voorbij. Het zit nog steeds in de stenen, de natuur en in de hoofden van veel mensen. De oorlog in Oekraïne is daarvan het meest recente treurige bewijs.

Het is een gebied waar het knelt: het gaat over geopolitiek, religie, minderheden en veel fricties tussen verleden en heden.
Herfst 2018 begon ik mijn langzame reis langs de ruim 4.500 kilometer kustlijn in Roemenië, Bulgarije, Turkije, Georgië, Rusland, Oekraïne, inclusief het schiereiland de Krim.

druk op een foto voor een vergrote weergave en informatie.

My new photobook ' Tales from the Black Sea' will be released on october 16 2023.

Reserve one or more copies Here

About the book:

This large geographical area has always been a junction between Europe and Asia. From the bustling bazaars in Trabzon to the beaches of Crimea under Russian occupation, and from Sochi's mondain casino's and olympic facilities to the pristine waterworld of Rumania's Danube delta.

History is often not yet past here. It is still in the stones, nature and in the minds of many people. It is an area where it pinches:          It's  about geopolitics, religion, minorities and lot of frictions between past and present. The war in Ukraine is the most recent sad proof.
Autumn 2018 I started my slow journey along its more than 4,500 kilometers of coastline in Romania, Bulgaria, Turkey, Georgia, Russia, Ukraine, including the Crimea peninsula.

Touch any picture for enlarged view and info.

Update March 2022.
The war that broke out following the Russian invasion in Ukraine has turned the Ukrainian part of the Black Sea Coast into a horrifying warzone. Of course this is most terrible for all people living in Marioepol, Cherson, Mykolayiv, Odessa and elsewhere in Ukraine.          The war destroys lives of inhabitants and also brings damage to cultural monuments, ports, touristic facilities, landscape etc.              The Black Sea Coast of Ukraine will never be as it was during my travels in 2019.                                                                               

The Black Sea itself is divided between six countries which at the moment are in a dangerous potential conflict in which all countries along its shore play a role. Remember that Bulgaria and Romania are EU members and together with Turkey they belong to NATO.