De Strijd om het Landschap

In deze serie fotografeer ik plekken en landschappen die in de komende tijd ingrijpend zullen veranderen. Landschappen die voor altijd verloren zullen gaan. Plekken waar mensen aan gehecht zijn, waar ze vaak bijzondere herinneringen aan hebben. Verandering is onvermijdelijk, maar hoeveel willen we opgeven?

Een aantal foto's werden gepubliceerd in de Volkskrantrubriek Uitgelicht.

Het landschap in Nederland verandert in rap tempo. Steden breiden uit in het groene buitengebied, wegen worden aangelegd waar eerst weiland was, windmolens veranderen de horizon en op veel plaatsen verschijnen blokkendozen van distributiecentra. Nederland is een klein land, dichtbevolkt en met een hoge economische activiteit. Rond de inrichting van het land bestaat de laatste jaren veel discussie en conflict. Vooral windmolens blijken omstreden. Een groene bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering voor de een, een bron van overlast en landschapspijn voor de ander. Er worden momenteel in alle provincies windmolenparken gepland. Daartegen ontstaat verzet van mensen die in de omgeving wonen. Het regent bezwaarprocedures, soms tot aan de Hoge Raad aan toe. Er wordt een ware strijd om het landschap. Daar onder liggen vragen als: wat is de waarde van een landschap? Van wie is een landschap eigenlijk en wie beslist over het landschap.