Over Man Made Coast

In mei 2013 besloot ik om de Nederlandse kust te gaan fotograferen. Na veel reizen en fotograferen in verre streken wilde ik me bezig houden met een onderwerp in eigen land. Maar het moest ook wel een beetje reisfotografie blijven.
Ik was er snel uit. Ik had altijd voorliefde voor het fotograferen in kustgebieden, dus waarom niet de hele Nederlandse kust fotograferen van het ene uiteinde tot het andere? Mijn doel was uiteindelijk een fotoboek en een expositie te realiseren.

De kust is simpelweg de grens tussen land en zee.
Maar vrijwel nergens ter wereld vind je zo'n intensief benut kustgebied als in Nederland.
En dan is er ook nog ruimte over gelaten voor de natuur.  Deze kust is gedurende eeuwen door de bewoners van het lage land gevormd, veroverd en verdedigd.

De Nederlandse kust loopt van de oude zee-arm Het Zwin bij Cadzand in Zeeuws Vlaanderen tot voorbij de Eems, onze grensrivier met Duitsland in Oost Groningen en tussen die twee uitersten ligt 353 kilometer Noordzeekust, 523 kilometer wanneer je de Waddenkusten als afzonderlijk kustgebied meetelt.

Langs de kust heeft zich een groot deel van de Nederlandse geschiedenis afgespeeld. De overzeese handel is er ontstaan, de visserij, oorlogen en overstromingen hebben het land regelmatig verwoest.

En ook vandaag de dag is het kustgebied nog steeds van belang voor de visserij, de handel en industrie maar daar is de enorme invloed van recreatie en toerisme bij gekomen.

Wie langs de Nederlandse kust reist kan niet ontgaan dat de Nederlanders hun deel van de Noordzeekust optimaal benutten. Op korte afstand wisselen duingebieden, dijken, havenbekkens, bebouwing, vakantieparken, jachthavens en allerlei andere bestemmingen elkaar af.

Iedere kilometer langs de kust is bovendien vastgelegd in een bestemmingsplan en wordt voortdurend gemonitord.

Ik begon aan Land aan de Noordzee om te onderzoeken hoe de Nederlanders hun kustlijn hebben gevormd en hoe het er momenteel voor staat met onze kust. 

Ik wilde zoveel mogelijk aspecten in mijn foto's aan de orde laten komen, de eeuwenoude landschappen maar ook recente ontwikkelingen zoals maatregelen tegen de zeespiegelstijging en oprukkende bebouwing.

Naarmate ik meer langs de kust reisde en plaatsen in verschillende seizoenen en bij ander weer bezocht merkte ik dat mijn foto's steeds meer de sfeer en een specifiek moment "pakten"  in plaats van slechts de weergave van een plek. 

Ik fotografeerde de verlaten zandplaten bij Rottumeroog en de op zijn manier net zo desolate laatste stukken van de Tweede Maasvlakte die nog ontwikkeld moeten worden.

Ik was aan boord van een fregat van de Koninklijke Marine en ik voer met een groepjeenergie-bobo's naar een offshore windmolenpark in aanbouw.                      Ik ging op oefening met de Reddingmaatschappij Neeltje Jans langs de Oosterscheldekering en fotografeerde het werk van een loods op de Westerschelde. 
In de duinen bij windkracht negen raakte ik verzeild in een ware zandstorm en op een vroege ochtend in Bergen aan Zee zag ik duizenden wandelaars aan een wandelmarathon beginnen.
Terwijl op de ene plek de drukte en het rumoer heerste van duizenden die vertier zochten kon het even verderop doodstil zijn op het ritselen van het duingras na.

Geleidelijk werd me duidelijk dat deze diversiteit een voorname eigenschap is van onze kust en dat dat ook het thema van mijn fotoserie zou worden.

Want dat is ook wat onze Noordzeekust fascinerend en aantrekkelijk maakt.            Het wordt nergens saai, steeds weer iets anders en altijd verrassend. 
Momenteel ben ik in de laatste fase van het project. Ik ben nog wel even aan het fotograferen, maar ben ook bezig met de voorbereiding van een expositie en de uitgave van het fotoboek. Dat boek zal voorjaar 2018 verschijnen bij uitgeverij Lecturis. Het wordt engelstalig en de titel is: Man Made Coast.
De expositie en het boek vergen een flinke financiĆ«le investering.  Omdat ik die niet helemaal zelf kan dragen ben ik een crowdfunding campagne gestart op het platform Voor De Kunst.

Wil  je op de hoogte blijven geef je dan via deze link:  contactformulier Land aan de Noordzee.